God's Favourite

part of

1998 Play Reading Season

Author : Simon, Neil
Venue : Daylesford Theatre, Hamilton
29-Jan-1998 - 30-Jan-1998